7. julija 2022

Tehnokrat

Moč tehnologije.

S spletom naproti letom

2 min read

Tako se imenuje projekt društva Simbioza, ki ga je s 134 tisoč evri podprl sam Google.org. Google se je lani zavezal, da bo pri digitalizaciji, rasti in iskanju novih poslovnih poti pomagal 10 milijonom ljudi in podjetij po Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Samo v Srednji in Vzhodni Evropi je v letu 2020 pomagal več kot 250.000 ljudem razvijati digitalne veščine ali preiti na digitalno usmerjeno kariero. Tudi v Sloveniji.

V sklopu svoje filantropske organizacije Google.org Simbiozi predaja znatna sredstva. Simbioza bo s prejetimi sredstvi okrepila in z digitalnim znanjem opremila vse generacije v Sloveniji. Pri tem pa prek medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in spodbujanja vseživljenjskega učenja poseben poudarek namenjajo razvoju digitalnih veščin in dostopnosti novih tehnologij starejšim. Starejši bodo tako izboljšali digitalno pismenost ter postali “neustrašni” uporabniki storitev, orodij in interneta na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Kar bo posledično povečalo socialno vključenost in aktivno sodelovanje starejših v družbi, hkrati pa izboljšalo poznavanje digitalnih veščin tudi med mladimi. Osvojeno znanje in veščine bodo starejšim iskalcem zaposlitve in upokojencem omogočile, da povečajo svoje digitalne spretnosti za daljšo ali boljšo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali vstop v svet zagonskih podjetij.

Iz McKinsey poročila je moč razbrati, da ima Slovenija razmeroma dobro razvito digitalno infrastrukturo (na ravni Digital Frontrunners). A kljub temu ima le 55 % prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, vsaj osnovne digitalne veščine in znanje, kar je pod evropskim povprečjem. Na splošno je tudi uporaba internetnih storitev v Sloveniji pod povprečjem EU (indeks DESI). In ena najbolj zahtevnih tem za Slovenijo so gospodarski izzivi zaradi staranja prebivalstva. Efektivna upokojitvena starost je med najnižjimi v OECD in starejši delavci pogosto zgodaj zapustijo trg dela, mnogi uporabljajo sisteme za brezposelnost, invalidnost in socialno pomoč kot pot do zgodnje upokojitve. To se je le še poslabšalo med pandemijo Covid-19.

Projekt ‘Simbioza: S spletom naproti letom’ bo premostil vrzel med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in neustavljivim napredkom IKT skozi temeljne dejavnosti projekta, ter tako postal še en odličen primer medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © Tehnokrat | Vse pravice pridržane. | Newsphere by AF themes.